ادامه مطلب :::میز نهارخوری : TE754
ادامه مطلب

TE754مشخصات فنی


1) طراحی میز با مغزی MDF با روکش چوب راش و ارائه با رنگ های کالیته چوب


2) پایه ها ساخته شده از چوب راش پرداخت شده با پوشش رنگ های کالیته چوبابعاد

کالیته چوب
te754-1
te754
قیمت:


 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت